Skip to main content
吳國偉醫生

吳國偉醫生

專科

外科專科醫生

職銜

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學醫學博士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士(外科)
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)