Skip to main content
李沛威醫生

李沛威醫生

專科

心臟科專科醫生

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學醫學博士
  • 美國心臟科學院院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)