search-icon

醫生 - 公共衛生醫學

醫生 - 公共衛生醫學

醫生

v3 Retouched_Dr Choi

蔡曉陽 醫生

全康診所(預防及家庭醫學)

香港中文大學醫學院名譽臨床助理教授

香港大學李嘉誠醫學院名譽臨床助理教授

專業資格

診症時間

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 新加坡國立大學公共衛生醫學碩士
  • 香港中文大學內科醫學文憑
  • 香港社會醫學學院院士
  • 英國皇家內科醫學院公共衛生科院士
  • 香港醫學專科學院院士(社會醫學)

星期一至五:上午9:30 至 下午1:00

預約

專科

公共衛生醫學 

健康教育

專欄文章

電台/ 電視