search-icon

醫生 - 婦科

醫生 - 婦科

醫生

Dr Cheung Tak Hong張德康醫生

張德康 醫生

婦科腫瘤科診所

香港中文大學醫學院婦產科名譽臨床教授

專業資格 

診症時間
  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學醫學博士
  • 英國皇家婦產科醫學院榮授院士
  • 香港婦產科學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(婦產科)

星期二:下午2:00 至 下午6:30  

星期五:上午9:30 至 下午1:00 及 下午2:00 至 下午 6:30

預約


專科 

婦科腫瘤科

健康教育

電台/ 電視