search-icon

醫生 - 神經外科

醫生 - 神經外科

醫生

Dr WONG Hoi-Tung 黃海東醫生

黃海東 醫生

神經外科診所

香港中文大學醫學院榮譽臨床副教授

專業資格 

診症時間

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士(腦外科)

星期二:下午2:00 至 下午6:30  

星期六:上午9:30 至 下午1:30

預約

 

專科 

神經外科

健康教育

專欄文章

電台/ 電視