Skip to main content
张智良先生

张智良先生

营养师

职衔

注册营养师

专业资格

  • 香港大學理學士(食物及營養學)
  • 香港大學哲學碩士
  • 香港大學專業進修學院/阿爾斯特大學營養治療學深造文憑
  • 香港大學中醫藥學院中醫學證書