Skip to main content

风湿病科

医疗服务详情

服务范围:

 • 各种风湿关节痛之评估及诊断:如风湿性关节炎、系统性红斑狼疮
 • 关节穿刺和关节注射
 • 药物治疗和疼痛管理
 • 早期风湿评估及治疗

 

我们诊治的疾病:

 • 类风湿关节炎
 • 红斑狼疮病
 • 痛风关节炎
 • 强直性脊椎炎
 • 牛皮癣关节炎
 • 退化性关节炎 
 • 骨质疏松症
 • 血管炎 
 • 皮肌炎
 • 硬皮症  
 • 干燥综合症  
 • 白赛病  
 • 纤维肌痛症