Skip to main content
吳國宇醫生

吳國宇醫生

職銜

外科專科醫生

大學職銜

香港中文大學醫學院外科學系名譽臨床助理教授

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士(外科)
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)