Skip to main content

張醫生

張苗醫生

皮膚科診所

星期三

下午2:00 - 下午6:30

預約

專科

皮膚及性病科專科醫生

職銜

香港中文大學醫學院皮膚科名譽臨床副教授

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家内科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(内科)
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士