Skip to main content
繆蔚章醫生

繆蔚章醫生

專科

小兒外科專科醫生

職銜

香港中文大學醫學院外科學系名譽臨床助理教授

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 愛丁堡皇家外科醫學院小兒外科院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)