Skip to main content
容樹恒醫生

容樹恒醫生

需預約

 

職銜

骨科專科醫生

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院骨科院士
  • 香港骨科醫學院院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(骨科)